Ramowy plan nauczania w szkole podstawowej


KLASY I-III 

  Klasa I Klasa II Klasa III
kształcenie zintegrowane 25 25 25
język angielski 4 4 4
muzyka 1 - -
informatyka - - 1
wychowanie fizyczne 4 4 4
religia/ etyka 1 1 2
razem 35 35 35


KLASY IV-VI

  Klasa IV Klasa V Klasa VI
język polski 6 6 6
historia i społ. 1 2 2
język angielski 5 5 5
II język obcy 2 2 2
matematyka 5 5 5
przyroda 3 3 3
muzyka 1 1 1
plastyka 1 1 1
technika 1 1 1
informatyka 1 1 1
wychowanie fizyczne 5 5 5
godzina wychowawcza 1 1 1
religia/ etyka 1 1 1
razem 34 34 34